Η DogsCare.org ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή της ιστοσελίδας σήμερα στις 07 Ιανουαρίου 2019, μετά από την απαξίωση της από τα καταφύγια Παγκύπρια και του σκοπού του αγώνα της. Έχοντας 20830 επισκέψεις από 1η Οκτωβρίου 2014 (7422 Διαφορετικά άτομα έχουνε δει το  μας) και συνεργασίες με διάσημα άτομα από Ελλάδα και Κύπρο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στο πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων στα καταφύγια. Για μερικούς ο αγώνας μας δεν είναι ουσιώδες και δεν βοηθάει τα καταφύγια. Για αυτό αναστέλλουμε την λειτουργεία μας μέχρι νεοτέρας. Καλούνται οι επισκέπτες της σελίδας μας, όπως απευθύνονται στις σελίδες των καταφυγίων για ενημέρωση για τα διαθέσιμα σκυλάκια στα καταφύγια.

Ελπίζουμε να ήμαστε και πάλι κοντά σας σύντομα

DogsCare.org announces the temporary suspension of the site today 07 January 2019, after its depreciation from the Pancyprian shelters and the purpose of its struggle. With 20830 visits since October 1, 2014 (7422 different people have seen our site) and collaborations with famous people from Greece and Cyprus, we tried to help the problem of stray dogs in shelters. For some people our struggle is not essential and does not help shelters. That's why we are suspending our operation until further information.

Our Guests are invited to visit the web sites of the shelters for information about available dogs for adoption.

We hope to be back soon.